Aprenentatge competencial

Suma peces

Totes les àrees de Secundària i Batxillerat

Suma peces és un projecte educatiu curricular per a la Comunitat Valenciana i Balears per a totes les àrees de coneixement de Secundaria i Batxillerat basat en l'aprenentatge competencial i el desenvolupament dels compromisos dels estudiants amb la realitat del seu temps.

Suma peces proposa un nou enfocament competencial, amb un rigor curricular màxim i una seqüenciació de continguts coherent i coordinada entre totes les àrees al llarg de les etapes de Secundària i Batxillerat. Promou la competència en comunicació lingüística, que és essencial per accedir al coneixement que ens permet comprendre el món que ens envolta i desenvolupar habilitats de convivència.

Educació emocional
Proporcionem estratègies d’autoconeixement i autoestima que són essencials per abordar els escenaris de demanda i desenvolupament de les habilitats cognitives, comunicatives i socioafectives a l’adolescència .
Desenvolupament sostenible
Volem conscienciar els estudiants dels reptes que plantegen els Objectius de desenvolupament sostenible, proporcionant un marc que reforce la seua disposició cap a una ciutadania compromesa i responsable.
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Els estudiants han d’integrar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) com a recurs per obtenir informació i utilitzar-la per a un propòsit: treballar i col·laborar en línia de forma ètica i legal.
Pla lingüístic
Volem que els estudiants aprenguen i apliquen les habilitats necessàries per comprendre la diversitat de situacions en què l’idioma és present, per entendre el món i desenvolupar habilitats per a la convivència.
Desenvolupament del pensament
Busquem ajudar a formar pensadors crítics que adquireixen coneixement després de l’anàlisi i la reflexió i que contrastin la informació que reben a través de diversos mitjans per detectar fraus o fake news.
Aprenentatge cooperatiu
Les aportacions de tots els membres d’un grup d’aprenentatge estimulen l’aprenentatge individual i el desenvolupament d’habilitats , com ara la rectificació, consolidació i reafirmació de l’aprenentatge.
Orientació acadèmica i professional
Els estudiants han d’estar connectats a la realitat laboral. Amb aquest projecte desperta les vocacions i ajudar a l'alumnat a estar millor preparats per prendre decisions professionals descobrint les qualitats de cada estudiant.
Emprenedoria i lideratge
Els estudiants han d’aprendre a desenvolupar la seva pròpia capacitat creativa i innovadora, fomentant el seu sentit de la iniciativa, la seva proactivitat per afrontar projectes i les seves habilitats per a un lideratge.
Avaluació
Perquè busca promoure la reflexió, l’anàlisi i l ’ avaluació que fan els estudiants sobre el seu propi aprenentatge, què han après i com. Aprendre a aprendre és la clau que justifica l’avaluació en aquest projecte.
De caracter flexible, Suma peces ofereix la possibilitat d’incorporar metodologies actives i utilitzar estratègies de pensament cooperatives, fomentant habilitats personals i socials per a gestionar les emocions i desenvolupar la emprenedoria , i abordar l'orientació acadèmica i professional apostant per la igualtat i la inclusió. I tot això en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són el nostre horitzó en els propers anys.
Més Suma peces
Més projectes educatius

Suma pezas

O proxecto educativo curricular para Secundaria e Bacharelato en galego
Mira o proxecto

Suma piezas para Secundaria

Proyecto educativo curricular para Secundaria y en castellano
Mira el proyecto

Suma piezas para Bachillerato

Proyecto educativo curricular para Bachillerato y en castellano.
Mira el proyecto

Building blocks

Curricular educational project for Secondary School in bilingual schools.
See the project

Suma pezas

O proxecto educativo curricular para Secundaria e Bacharelato en galego
Mira o proxecto

Suma piezas para Secundaria

Proyecto educativo curricular para Secundaria y en castellano
Mira el proyecto

Suma piezas para Bachillerato

Proyecto educativo curricular para Bachillerato y en castellano.
Mira el proyecto

Building blocks

Curricular educational project for Secondary School in bilingual schools.
See the project
Suma peces és un projecte educatiu de aprenentatge per competències, que desenvolupa la participació dels estudiants i maximitza la productivitat a l'aula.
Llibres de text i recursos didàctics
Materials de Suma peces per a la Comunitat Valenciana i Balears
Utilitza els filtres següents per trobar tots els llibres de text, materials educatius i recursos didàctics per a estudiants i professors que conformen aquest projecte educatiu:

        

       Sin resultados