Mètode d'Educació Infantil

Reptes

Aprenentatge per tasques

Reptes és un projecte edcuatiu per a Infantil que aplica la millor de les metodologies educatives innovadoras sense oblidar el millor de les metodologies tradicionals. És el primer mètode per tasques d'Educació Infantil que aconsegueix sumar la motivació i l'experimentació a la tranquil·litat de treballar amb rigor curricular tots els continguts.

Aquest projecte curricular per a Educació Infantil utilitza un mètode amb el qual l'alumnat afrontaran el repte de resoldre situacions o problemes investigant de forma cooperativa, globalitzada i interdisciplinar, integrant en el seu aprenentatge les TIC, les estratègies de pensament i la educació emocional, per obtenir un producte final per a compartir amb el grup i amb la família.

Claus de l'mètode d'educació infantil Reptes:

Emocional, pràctic, interdisciplinari
La educació emocional afavoreix la educció inclusiva i la interdisciplinarietat afavoreix la integració dels aprenentatges.
Aprenentatge cooperatiu
La necessària col·laboració entre els xiquets i xiquetes per a realitzar les tasques fomenta la participació activa en el desenvolupament de les competències, també al ús de les TIC.
Aprenentatge per tasques
Reptes empra una metodologia d'aprenentatge per tasques, que implica una construcció del pensament, ja que ofereix tècniques que afavoreixen l'adquisició gradual de destreses i hàbits.
El marc simbòlic de Reptes part del CRI, el Centre Reptes d'Investigació. Al CRI  ha sorgit un problema: s'han quedat sense robots d'investigació; només queden Rita, Roto i Rizos. La resta dels robots investigadors s'han fet malbé, ¿qui resoldrà ara tots els reptes que arriben al CRI? Rita, Roto i Rizos decideixen demanar ajuda als xiquets i xiquetes de la classe d'Educació Infantil... ¿voldran ajudar als tres robots a resoldre tots els reptes del CRI?
Més Reptes
Més projectes educatius

Retos

Proyecto educativo para Educación Infantil en castellano.
Descubre el proyecto

Retos

Proxecto educativo para Educación Infantil en galego.
Descubre o proxecto

Retos

Proyecto educativo para Educación Infantil en castellano.
Descubre el proyecto

Retos

Proxecto educativo para Educación Infantil en galego.
Descubre o proxecto
Tots els materials de Reptes vénen acompanyats d'una interessant proposta de avaluació rigorosa, completa i summament pràctica.
Llibres de text i recursos didàctics
Materials de Reptes
Utilitza els següents filtres per a trobar tots els llibres de text, materials educatius i recursos didàctics per a l'alumnat i per al professorat, que componen aquest projecte educatiu:

       

      Sin resultados