Mètode sistemàtic

Mètode ABN

Matemàtiques per a Primària

El Mètode ABN és una revolució en el camp de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques. Aquest és un mètode sistemàtic amb molta experiència. Naturalment, augmenta i millora la comprensió del contingut matemàtic a l’etapa de Primària .

Les claus del Mètode ABN de matemàtiques a l’Educació Primària són:

Capacitat de càlcul
Desenvolupa una gran capacitat de càlcul, ni mecànica ni instrumental, però suportada en un sistema conceptual que admet totes les habilitats i habilitats de càlcul.
Resolució de problemes
Millora la capacitat de resolució de problemes, principalment perquè proporciona un aprenentatge conceptual basat en la compressió de processos i no en el seu estudi memorístic.
Passió per les matemàtiques
Aprendre matemàtiques amb el Mètode ABN inculca una veritable passió per les matemàtiques als estudiants de Primària, de manera que l'alumnat l'esmenten com la seua "activitat preferida".
El Mètode ABN de matemàtiques per a Educació Infantil i Primària va ser creat per Jaime, un equip de Martínez Montero i els seus col·laboradors i experts més propers: José Miguel de la Rosa Sánchez, Concepción Sánchez Cortés i Concepción Bonilla Arenas.
Més Métode ABN
Més projectes educatius

Método ABN 

Proyecto educativo de Matemáticas en Educación Primaria en castellano.
Descubre el proyecto

ABN Metodoa

Matematika Lehen Hezkuntzan hezkuntza proiektua euskaraz.
Ezagutu proiektua

Método ABN 

Proyecto educativo de Matemáticas en Educación Primaria en castellano.
Descubre el proyecto

ABN Metodoa

Matematika Lehen Hezkuntzan hezkuntza proiektua euskaraz.
Ezagutu proiektua
Com projecte educatiu per matemàtiques a Primària, ABN ha estat provat en les aules durant anys, i ofereix recursos que permeten el professorat adaptar-lo amb gran flexibilitat.
Llibres de text i recursos didàctics
Materials educatius del Mètode ABN
Utilitza aquests filtres per a trobar tots elsllibres de text, materials educatius i recursos didàctics, per als estudiants i professors, que formen aquest projecte educatiu:

       

      Sin resultados