O novo proxecto educativo para Primaria, Secundaria e Bacharelato

Operación Mundo

Comprende, respecta e transforma a túa contorna

Operación Mundo, o novo proxecto educativo de Anaya Educación para a Primaria, Secundaria e Bacharelato propón unhas claves pedagóxicas que sitúan ao alumnado no centro da aprendizaxe.

Unha aprendizaxe para a vida

Operación Mundo é un proxecto educativo competencial, comprometido, interdisciplinar e inclusivo baseado en metodoloxías activas e cun novo proxecto dixital: EduDynamic.

Descarga o catálogo completo de Primaria

Mira o vídeo para Secundaria e Bacharelato

Operación Mundo ofrece materiais para a comunidade educativa que comprende, respecta e transforma a súa contorna:

 • Material para o alumnado: un libro para cada área e curso da etapa e cadernos para áreas troncais.
 • Material para o profesorado: propostas didácticas para cada libro do alumnado..
 • Material para a aula de Primaria.
 • Proxecto dixital EduDynamic.
Operación Mundo é un proxecto...
Competencial
Operación Mundo propón a adquisición paulatina e integradora das competencias. O seu desenvolvemento favorece no alumnado a capacidade de aprender a desenvolverse nas situacións da súa realidade cotiá.
Operación Mundo es un proyecto educativo competencial
Operación Mundo é un proxecto...
Interdisciplinar
Un modelo orientado á acción no que se integran diferentes áreas de coñecemento e se potencian habilidades, destrezas e actitudes persoais e colaboradoras, dando como resultado unha aprendizaxe contextualizada.
Operación Mundo: interdisciplinar
Operación Mundo é un proxecto...
Comprometido
O alumnado xoga un papel activo no proxecto que vai máis alá do ámbito escolar. Implicarase en propostas que contribúan a transformar o seu contorno familiar, social, cultural e natural en beneficio dun mundo máis sostible en todos os ámbitos.
Operación Mundo: comprometido
Operación Mundo é un proxecto...
Inclusivo
Un proxecto que nace comprometido co principio de educación inclusiva e a creación de mellores condicións de aprendizaxe para todo o alumnado. Para iso, ofrece recursos para un ensino personalizado, estruturas flexibles e mecanismos de reforzo.
Operación Mundo: inclusivo
Operación Mundo utiliza...
Metodoloxías activas
Operación Mundo propón un conxunto de métodos, técnicas e estratexias que fomentan o traballo en equipo e incentivan o espírito crítico. Unha forma de traballar que prepara o alumnado para situacións da vida real.
Operación Mundo: metodologías activas
Descobre Operación Mundo para outras rexións ou linguas
Máis Operación Mundo
Mudua Helburu Euskadirentzat eta Nafarroarentzat

Mundua Helburu

Edo Lehen Hezkuntzarako hezkuntza proiektu curricularra euskaraz.
Begiratu proiectuari
Operació Món per a la Comunitat Valenciana i Illes Balears

Operació Món

El projecte educatiu curricular per a la Comunitat Valenciana i Balears.
Mira el projecte
Operación Mundo Primaria

Operación Mundo, Primaria

Proyecto educativo curricular para Primaria con materiales en castellano.
Mira el proyecto
Mudua Helburu Euskadirentzat eta Nafarroarentzat

Mundua Helburu

Edo Lehen Hezkuntzarako hezkuntza proiektu curricularra euskaraz.
Begiratu proiectuari
Operació Món per a la Comunitat Valenciana i Illes Balears

Operació Món

El projecte educatiu curricular per a la Comunitat Valenciana i Balears.
Mira el projecte
Operación Mundo Primaria

Operación Mundo, Primaria

Proyecto educativo curricular para Primaria con materiales en castellano.
Mira el proyecto
Descubre Operación Mundo para todas las etapas
Más Operación Mundo
Operación Mundo ESO

Operación Mundo, Secundaria

Proyecto educativo curricular para Secundaria con materiales en castellano.
Mira el proyecto
Operación Mundo Bachillerato

Operación Mundo, Bachillerato

Proyecto educativo curricular para Bachillerato con materiales en castellano.
Mira el proyecto
Operación Mundo ESO

Operación Mundo, Secundaria

Proyecto educativo curricular para Secundaria con materiales en castellano.
Mira el proyecto
Operación Mundo Bachillerato

Operación Mundo, Bachillerato

Proyecto educativo curricular para Bachillerato con materiales en castellano.
Mira el proyecto
Libros de texto e recursos didácticos
Materiais de Operación Mundo en galego

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos para estudantes e profesores que compoñen este proxecto educativo en galego:

       

      Sin resultados