El nou projecte educatiu per a Primària, Secundària i Batxillerat

Operació Món

Comprèn, respecta i transforma el teu entorn

Operació Món, el nou projecte educatiu d'Anaya Educación per a la Primària, Secundària i Batxillerat proposa unes claus pedagògiques que situen l'alumnat al centre de l'aprenentatge.

Un aprenentatge per a la vida

Operació Món és un projecte educatiu competencial, compromès, interdisciplinar i inclusiu basat en metodologies actives i amb un nou projecte digital: EduDynamic.

Mira el catàleg per a la Primària en la Comunitat Valenciana

Mira el catàleg per a la Primària en Balears

Mira el vídeo per a Secundària i Batxillerat

Operació Món ofereix materials per a la comunitat educativa que comprèn, respecta i transforma el seu entorn:

 • Material per a l'alumnat: un llibre per a cada àrea i curs de l'etapa i quaderns per a les àrees troncals.
 • Material per al professorat: propostes didàctiques per a cada llibre de l'alumnat.
 • Material per a l'aula de Primària.
 • Projecte digital EduDynamic.
Operació Món és un projecte...
Competencial
Operació Món planteja l’adquisició gradual i integradora de les com­petències. El seu desenvolupament afavoreix en l’alumnat la capacitat d’aprendre a gestionar les situa­cions de la seva realitat quotidiana.
Operación Mundo es un proyecto educativo competencial
Operació Món és un projecte...
Interdisciplinari
Un model orientat a l’acció en el qual s’integren diferents àrees de coneixement i s’hi potencien habili­tats, destreses i actituds personals i col·laboratives, amb el resultat d’un aprenentatge contextualitzat.
Operación Mundo: interdisciplinar
Operació Món és un projecte...
Compromès
L’alumnat juga un paper actiu en el projecte que va més enllà de l’àm­bit escolar. S’implicarà en propos­tes que contribueixin a transfor­ mar el seu entorn familiar, social, cultural i natural en benefici d’un món més sostenible en tots els àmbits.
Operación Mundo: comprometido
Operació Món és un projecte...
 Inclusiu
Un projecte que neix compromès amb el principi d’educació inclusiva i la creació d’unes condicions d’apre­nentatge millors per a tot l’alumnat. Per a això, ofereix recursos per a un ensenyament personalitzat, estruc­tures flexibles i mecanismes de re­forç.
Operación Mundo: inclusivo
Operació Món utilitza...
Metodologies actives
Operació Món proposa un conjunt de mètodes, tècniques i estratègies que fomenten el treball en equip i que incentiven l’esperit crític. Una forma de treballar que prepara l’alumnat per a situacions de la vida real.
Operación Mundo: metodologías activas
Descobreix Operació Món per a altres regions o llengues
Més Operació Món
Mundua helburu enlace

Mundua Helburu

Euskarazko curriculum-proiektua Euskadirako eta Nafarroarako.
Begiratu proiektuari
Operación Mundo Galicia enlace

Operación Mundo

O proxecto educativo curricular para Galicia en galego.
Mira o proxecto
Operación Mundo Primaria enlace

Operación Mundo, Primaria

Proyecto educativo curricular para Primaria con materiales en castellano.
Mira el proyecto
Opération Terre: Science de la Vie et de la Terre para centros bilingües con Francés.

Opération Terre

Pour les programmes Plurilingues en Sciences de la Vie et de la Terre.
Regarde le projet
Arts and Crafts, Music, Science y Physical Education para centros bilingües con Inglés.

Global Action

Arts and Crafts, Music, Sciece and Physical Education for bilingual schools.
Look at the project
Global Thinkers: plurilingual educative project

Global Thinkers

Subjects in English for bilingual primary and secondary schools.
Look at the project
Mundua helburu enlace

Mundua Helburu

Euskarazko curriculum-proiektua Euskadirako eta Nafarroarako.
Begiratu proiektuari
Operación Mundo Galicia enlace

Operación Mundo

O proxecto educativo curricular para Galicia en galego.
Mira o proxecto
Operación Mundo Primaria enlace

Operación Mundo, Primaria

Proyecto educativo curricular para Primaria con materiales en castellano.
Mira el proyecto
Opération Terre: Science de la Vie et de la Terre para centros bilingües con Francés.

Opération Terre

Pour les programmes Plurilingues en Sciences de la Vie et de la Terre.
Regarde le projet
Arts and Crafts, Music, Science y Physical Education para centros bilingües con Inglés.

Global Action

Arts and Crafts, Music, Sciece and Physical Education for bilingual schools.
Look at the project
Global Thinkers: plurilingual educative project

Global Thinkers

Subjects in English for bilingual primary and secondary schools.
Look at the project
Descobreix Operació Món per a totes les etapes
Més Operació Món
Operación Mundo Secundaria enlace

Operación Mundo, Secundaria

Proyecto educativo curricular para Secundaria.
Mira el proyecto
Operación Mundo Bachillerato enlace

Operación Mundo, Bachillerato

Proyecto educativo curricular para Bachillerato.
Mira el proyecto
Operación Mundo Secundaria enlace

Operación Mundo, Secundaria

Proyecto educativo curricular para Secundaria.
Mira el proyecto
Operación Mundo Bachillerato enlace

Operación Mundo, Bachillerato

Proyecto educativo curricular para Bachillerato.
Mira el proyecto
Llibres i recursos didàctics
Materials d'Operació Món

Descobreix tots els recursos que Operació Món posa a la disposició de l'alumnat i del professorat per a Primària, Secundària i Batxillerat en la Comunitat Valenciana i Balears. Tria la comunitat per veure els materials adaptats a la ordenació curricular corresponent.

        

       Sin resultados