Desenvolupament del coneixement

Visual Ment

Quaderns de reforç

Visual Ment és una col·lecció de quaderns que té com a finalitat contribuir de manera eficaç i intel·ligent a l'desenvolupament de la comprensió lectora, el càlcul i la resolució de problemes.

En aquests quaderns s'ajunten els beneficis d'una metodologia més tradicional amb la eficàcia d'un nou mètode més integrador que dóna preferència a la imatge com a element dinamitzador per a l'adquisició i el desenvolupament de el coneixement en comprensió lectora, càlcul i resolució de problemes.

Cada unitat de Visual Ment s'inicia amb una situació didàctica en què la imatge i el text contribueixen a l'activació de l'concepte o contingut que es treballarà. A aquest primer pas cal sumar un entrenament valuós amb diferents tipus de exercicis que afavoreixen l'autonomia i la creativitat dels nens i les nenes: propostes de visualització de conceptes, construcció de visuals, activació de la memòria...

6 quaderns
Comprensió lectora
L'objectiu fonamental d'aquesta col·lecció és que l'alumnat llegeixi i cultive el gust per la lectura enriquint el seu vocabulari i desenvolupant la capacitat de comprensió i reflexió.
12 quaderns
Càlcul
Amb aquests quaderns l'alumnat pot adquirir destresa en el càlcul amb mètodes coneguts i nous per treballar les matemàtiques des de diferents perspectives amb jocs i desenvolupant la creativitat.
12 cuadernos
Resolució de problemes
L'objectiu açí és que l'alumnat practique estratègies de resolució de problemes mitjançant la comprensió per arribar a pensar de manera lògica i treure conclusions creatives.
Reflexionar i compartir opinions, adquirir vocabulari, visualitzar les matemàtiques, adquirir agilitat mental, desenvolupar la creativitat, treballar des de diferents perspectives... els quaderns de reforç Visual Ment faciliten el desenvolupament de totes aquestes competències en l'alumnat de Primària.
Cada col·lecció temàtica consta de 6 o 12 quaderns, en funció de la distribució dels seus continguts, i de el nivell de coneixement dels xiquets i xiquetes.
Llibres de text i recursos didàctics
Quaderns de la col·lecció Visual Ment
Utilitza els següents filtres per trobar tots els llibres de text, materials educatius i recursos didàctics per a l'alumnat i per al professorat, que componen aquest projecte educatiu:

            Sin resultados