Aprenentatge cooperatiu

Per Projectes

La realitat a l'aula

Per projectes és un projecte educatiu d'aprenentatge cooperatiu per a Educació Infantil. S'utilitza la metodologia de l'Aprenentatge basat en Projectes i s'ofereixen temàtiques variades per treballar-les en escoles obertes, originals i flexibles.

El Aprenentatge basat en Projectes, AbP, obre l'escola a l'entorn i incorpora materials i fonts d'informació diversos. Es treballa amb variats tipus de coneixement i sabers. A la pràctica, l'alumnat aprèn, fa i comunica procés i producte, i a més, atén a la diversitat perquè la integra des d'una perspectiva cultural, però també personal.

Les claus d'aquest projecte educatiu per a Infantil són:

Llibertat i flexibilitat
El professorat que utilitze aquest projecte educatiu pot triar quins projectes treballar a l'aula, presentar-los i combinar-los com vulgue, i adaptar-los a les característiques de l'alumnat en cada cas.
Senzillesa i versatilitat
Els materials d'aquest projecte educatiu són senzills, mínims però suficients i, per tant, fàcils d'adaptar a la realitat de l'alumnat, de cada aula i de cada centre.
Experiència i seguretat
Els materials d'aquesta col·lecció permeten al professorat desenvolupar la seva creativitat i la seva compromís perquè el mètode està fonamentat i experimentat.
Els projectes permeten que els xiquets i xiquetes aconsegueixin les competències bàsiques de forma senzilla, i que els docents promoguin aquest desenvolupament competencial de l'alumnat, així com la seva pròpia capacitació professional.
Més Per Projectes
Més projectes educatius

Por Proyectos

Proyecto educativo de aprendizaje competencial en castellano.
Mira el proyecto

Projects

Educational competency learning project in English.
Look at the project

Por Proyectos

Proyecto educativo de aprendizaje competencial en castellano.
Mira el proyecto

Projects

Educational competency learning project in English.
Look at the project
Reciclatge, pollets, els cotxes, els nadons, els castells, els dinosaures... Per Projectes té una varietat temàtica que encaixa amb els gustos i sensibilitats de tots els nens i nenes i compleix amb les expectatives de l'professorat.
Llibres de text i recursos didàctics
Materials educatius de Per projectes
Utilitza els següents filtres per trobar tots els llibres de text, materials educatius i recursos didàctics per a l'alumnat i per al professorat, que componen aquest projecte educatiu:

       

      Sin resultados