Aprenentatge competencial

Aprendre ès crèixer

Mètode globalitzat

Aprendre és créixer és un projecte educatiu flexible perfectament adaptat a la diversitat de l'alumnat d'Educació Primària, amb textos clars, didàctics i fàcils d'entendre, que treballa les competències clau per al desenvolupament dels nens i nenes en aquesta etapa educativa.

Les claus de el projecte Aprendre és créixer són:

Rigor i creativitat
Aprendre és créixer treballa les competències clau de Primària amb rigor curricular, però també introdueix la creativitat per treballar el pensament crític i una visió més rica i inclusiva de l'Món .
Aprenentatge cooperatiu
Aprendre a treballar en equip però, també, aprendre a manejar les nostres habilitats a diverses disciplines, incloses les noves tecnologies, són claus per a fomentar en l'alumnat la cultura de l'emprenedoria.
Alumnat, professorat i família
A més de la avaluació de l'aprenentatge, Aprendre és créixer aposta per la formació de professorat i per la integració de la família a la comunitat educativa.

El projecte educatiu Aprendre és créixer proposa activitats que desenvolupen estratègies d'aprenentatge, tasques que integren coneixements i destreses, que desenvolupen les competències i que ensenyen a treballar cooperant.

Més Aprenre és créixer
Més projectes educatius

Aprender es crecer

Método globalizado para Educación Primaria en castellano.
Mira el proyecto

Aprender è crecer

Método globalizado de aprendizaxe competencial para Primaria en Galicia.
Mira o proxecto

Hazi eta hezi

Gaitasuna ikasteko metodo globalizatua lehen hezkuntzarako EAEn eta Nafarroan.
Begiratu proiektuari

Aprender es crecer en conexión

Consulta los materiales para continuar este proyecto educativo en Secundaria.
Mira el proyecto para ESO

Aprender es crecer

Método globalizado para Educación Primaria en castellano.
Mira el proyecto

Aprender è crecer

Método globalizado de aprendizaxe competencial para Primaria en Galicia.
Mira o proxecto

Hazi eta hezi

Gaitasuna ikasteko metodo globalizatua lehen hezkuntzarako EAEn eta Nafarroan.
Begiratu proiektuari

Aprender es crecer en conexión

Consulta los materiales para continuar este proyecto educativo en Secundaria.
Mira el proyecto para ESO
Aprendre és créixer posa tot el potencial didàctic de les TIC a l'servei de l'educació i es completa amb materials perquè el professorat pugui adaptar el projecte a les necessitats de tots els alumnes i les alumnes.
Llibres de text i recursos didàctics
Materials d'Aprendre ès crèixer
Utilitza els següents filtres per a trobar tots els llibres de text, materials educatius i recursos didàctics per a l'alumnat i per al professorat, que componen aquest projecte educatiu:

            Sin resultados