Aprendizaxe por competencias para Secundaria e Bacharelato

Aprender é crecer en conexión

Método globalizado

O proxecto educativo Aprender é crecer en conexión propón materiais e actividades que desenvolven estratexias de aprendizaxe, tarefas que integran coñecementos e habilidades, que desenvolven competencias e que ensinan o traballo en equipo.

Máis Aprender é crecer en conexión
Máis proxectos educativos

Aprendre ès crèixer en connexió

Mètode globalitzat per a Secundària i Batxillerat en Comunitat Valenciana y Balears.
Descobreix el projecte

Hazi eta Hezi bat eginik

Gaitasunak ikasteko metodo globalizatua DBH eta Batxilergoa rako Euskadin eta Nafarroan.
Begiratu proiektuari

Aprender es crecer en conexión en Secundaria

Consulta los recursos del proyecto educativo Aprender es crecer en conexión para Secundaria.
Mira el proyecto en Secundaria

Aprender es crecer en conexión en Bachillerato

Consulta los recursos del proyecto educativo Aprender es crecer en conexión para Bachillerato.
Mira el proyecto en Bachillerato

Aprendre ès crèixer en connexió

Mètode globalitzat per a Secundària i Batxillerat en Comunitat Valenciana y Balears.
Descobreix el projecte

Hazi eta Hezi bat eginik

Gaitasunak ikasteko metodo globalizatua DBH eta Batxilergoa rako Euskadin eta Nafarroan.
Begiratu proiektuari

Aprender es crecer en conexión en Secundaria

Consulta los recursos del proyecto educativo Aprender es crecer en conexión para Secundaria.
Mira el proyecto en Secundaria

Aprender es crecer en conexión en Bachillerato

Consulta los recursos del proyecto educativo Aprender es crecer en conexión para Bachillerato.
Mira el proyecto en Bachillerato

Aprender é crecer en conexión é un proxecto educativo flexible que se adapta perfectamente á diversidade de estudantes de ESO e Bacharelato, con textos claros, didácticos e de fácil comprensión, que traballan as competencias clave para o desenvolvemento do alumnado nestas etapas educativas.

Libros de texto e recursos didácticos 
Materiais de Aprender é crecer en conexión

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos para estudantes e profesores que compoñen este proxecto educativo:

              Sin resultados