Aprendizaxe por competencias

Aprender é crecer

Método globalizado

Aprender é crecer é un proxecto educativo flexible perfectamente adaptado á diversidade de estudantes de Educación Primaria, con textos claros, didácticos e de fácil comprensión que traballan as habilidades clave para o desenvolvemento dos nenos e das nenas nesta etapa educativa.

As claves do proxecto Aprender é crecer son:

Rigor e creatividade
Aprender é crecer funciona coas competencias clave de Primaria con rigor curricular, pero tamén introduce a creatividade para traballar o pensamento crítico e unha visión máis rica e máis inclusiva do mundo.
Aprendizaxe cooperativa
Aprender a traballar en equipo pero tamén a xestionar as nosas habilidades en varias disciplinas, incluídas as novas tecnoloxías son fundamentais para fomentar a cultura do emprendemento nos estudantes.
Estudantes, profesores e familiares
Ademais da avaliación da aprendizaxe, Aprender é crecer comprométese coa formación do profesorado e coa integración da familia na comunidade educativa.

O proxecto educativo Aprender é crecer propón actividades que desenvolven estratexias de aprendizaxe, tarefas que integran coñecementos e habilidades, que desenvolven competencias e que ensinan a traballar de forma cooperativa.

Máis Aprender é crecer
Máis proxectos educativos

Aprendre ès crèixer

Mètode globalitzat per a Primària en Comunitat Valenciana i Balears.
Mira el projecte

Aprender es crecer

Método globalizado de aprendizaje competencial para Primaria en castellano.
Mira el proyecto

Hazi eta hezi

Gaitasuna ikasteko metodo globalizatua lehen hezkuntzarako EAEn eta Nafarroan.
Begiratu proiektuari

Aprender é crecer en conexión

Consulte os materiais para continuar este proxecto educativo en Secundaria e Bacharelato.
Mira o proxecto

Aprendre ès crèixer

Mètode globalitzat per a Primària en Comunitat Valenciana i Balears.
Mira el projecte

Aprender es crecer

Método globalizado de aprendizaje competencial para Primaria en castellano.
Mira el proyecto

Hazi eta hezi

Gaitasuna ikasteko metodo globalizatua lehen hezkuntzarako EAEn eta Nafarroan.
Begiratu proiektuari

Aprender é crecer en conexión

Consulte os materiais para continuar este proxecto educativo en Secundaria e Bacharelato.
Mira o proxecto

Aprender é crecer pon todo o potencial didáctico das TIC ao servizo da educación e complétase con materiais para que os profesores poidan adaptar o proxecto ás necesidades de todos os estudantes.

Libros de texto e recursos didácticos 
Materiais de Aprender é crecer

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos para estudantes e profesores que compoñen este proxecto educativo:

            Sin resultados